డెస్క్టాప్ బైబిల్

విండోస్ వెర్షన్  అఫ్ ది తెలుగు బైబిల్ మనకు అనుదుబాటులో ఉన్నది 
దయచేసి క్రింద  డౌన్లోడ్ బటన్ క్లిక్  చేయoడి 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.